Vraaggestuurd ontwikkelen

Vraaggestuurd ontwikkelen is de toekomst. Dat betekent ontwikkeling, gericht op de wensen van de consument. De woonwensen zijn in de loop der tijd veranderd. Vergrijzing, hogere kwaliteitstandaard, meer eenpersoonshuishoudens, individualisering… allemaal ontwikkelingen die invloed hebben op woonbehoeften. Geen eenheidsworst, maar meer keuzevrijheid en differentiatie in woningen. De consument wil als klant met woonwensen behandeld worden en wil geen standaardproduct. De consument identificeert zich met de woning en woonomgeving en creëert zijn eigen vraag. Een vraag die beantwoord moet worden.

Vanaf 2009 zat de woningmarkt in een neergaande trend. Er was een mismatch ontstaan tussen het aanbod van woningen en de woningen die gevraagd werden. Het slecht functioneren van de woningmarkt heeft gezorgd voor wachtlijsten voor huurwoningen, (nog steeds) te dure koopwoningen, hoge budgettaire lasten voor de overheid, een groeiend gat tussen huren en kopen en gebrekkige doorstroming in veel segmenten van de woonladder.

De crisis heeft er voor gezorgd dat ontwikkelaars anders moeten ontwikkelen. Niet meer wijken uit de grond stampen met 200 dezelfde woningen, maar kijken en luisteren naar de wensen van de eindgebruiker. Om projecten haalbaar te maken is het nodig om een product te ontwikkelen waar vraag naar is. De consument weet steeds beter hoe hij wil wonen, met name door alle informatie die te verkrijgen is via de sociale media en andere online kanalen.

Nu het in de bouw langzaam maar zeker weer aantrekt, blijft de woningmarkt consumentgericht. De consument is gewend aan de invloed die hij kan uitoefenen op de ontwikkeling van zijn woning. Dit eist veranderingen in het bouwproces van de (ontwikkelende) bouwbedrijven. Daarentegen moet de consument weer wennen aan het feit dat er opeens wel heel veel keuze is bij het ontwikkelen van een woning.

Heembouw Wonen wil plekken creëren waar mensen graag willen zijn. Vandaar dat bij ons de klant centraal staat en wij hen vragen hoe zij willen wonen. Samen met de consument proberen we het juiste evenwicht te vinden in voldoende inspraak en keuzevrijheid voor de eindgebruiker en een overzichtelijk bouwproces voor de ontwikkelende bouwer.

Hoe we dat doen? Door vraaggestuurd te ontwikkelen via Mijnwoontoekomst natuurlijk! Projectontwikkeling gericht op de wensen van de consument en niet op aannames van mensen die menen te weten wat de consument wil.