Het onderzoek

Tijd voor verandering op de woningmarkt! Veel nieuwbouwprojecten sluiten niet goed aan op de woonwensen van de consument en komen mede daarom niet van de grond. Los van aangescherpte regels omtrent financiering, hebben we te maken met een mismatch tussen wat consumenten zoeken en wat er aan woningen wordt aangeboden. De consument is wat ons betreft aan zet om invulling te geven aan zijn of haar persoonlijke woonwensen. Wij willen nieuwbouwprojecten op maat ontwikkelen, die aansluiten bij woonwensen van toekomstige bewoners. Daarom zijn we geïnteresseerd in uw woonbehoeften, nu en in de toekomst. Hoe ziet uw woontoekomst eruit?

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is er, omdat…

… er sprake is van een behoorlijke mismatch tussen vraag en aanbod van woningen.

… wij geïnteresseerd zijn in de wensen en behoeften van de belangrijkste partner in de ontwikkeling van woningen: de uiteindelijke bewoner(s) oftewel de woonconsument.

… wij het belangrijk vinden om daarover daadwerkelijk de dialoog aan te gaan met u als woningzoekende.

… wij met de woonwensen die leven projecten kunnen ontwikkelen die beter aansluiten op de vraag.

… wij daarom graag willen weten hoe uw ideale woontoekomst eruit ziet.

Doel van het onderzoek?

Met deze enquête willen we inzicht krijgen in uw woonbehoeften. Door uw woonwensen en die van andere gelijkgestemden te bundelen kunnen we vervolgens draagvlak creëren voor specifieke en vraaggestuurde nieuwbouwprojecten. In samenwerking met gemeentes en woningcorporaties is het mogelijk om zo voet aan de grond te krijgen voor uw woontoekomst.

Graag vragen wij u mee te werken aan deze enquête. Zo kunnen wij op uw wensen inspelen.

Werkwijze onderzoek?

De enquête gaat in op:

  • Huidige woonsituatie
  • Verhuisgeneigdheid
  • Nieuwe woonsituatie
  • Gewenste inspraak in ontwerp

Wanneer de resultaten bekend zijn, worden deze wensen gebundeld en wordt er een lijst gemaakt van consumenten met gelijkgestemde woonwensen. Voor verdere stappen in een mogelijke ontwikkeling van een project is het nodig contact op te nemen voor een nadere toelichting en uitwerking van de verhuiswensen. Daarom vragen wij u aan het begin van de enquête om uw contactgegevens.

Daarom!

W erkelijkheid maken van uw woonwensen.
O ntwikkelen met draagvlak van overheidsinstanties.
O verzicht in uw woonwensen en verhuisbehoefte.
N ieuwe manier van samenwerken, waarbij u de belangrijkste partner bent.
T oekomstgericht ontwerpen.
O ptimale communicatie en verantwoordelijkheid voor de oplossing voor uw woonbehoefte.
E en individueel proces, waarbij u toch met toekomstige buren ‘samenwerkt’.
K lantgerichte begeleiding tijdens het ontwikkelproces.
O p de hoogte worden gehouden van de voortgang in het proces.
M ogelijkheden voor woningen in de huur- en koopsector.
S amen uw woonwensen uit laten komen.
T oekomst in uw eigen handen!