Leiden Zijlwijk

Bewonersenquête Leiden Zijlwijk

Aan eigenaren van woningen in de Zijlwijk:
Zoals u waarschijnlijk heeft vernomen gaat Woningcorporatie de Sleutels, in samenwerking met Heembouw, Groot Onderhoud uitvoeren aan de huurwoningen in uw wijk. Uw koopwoning is mogelijk gesitueerd naast of nabij deze huurwoningen. Omdat de koop- en huurwoningen aan elkaar grenzen betrekken wij u als woningeigenaar graag in deze plannen.

In overleg met de belangenvereniging van huurders en eigenaren van de Zijlwijk (EHBZ) willen we u vragen mee te doen met een bewonersenquête via “Mijnwoontoekomst”. Met de bewonersenquête willen wij te weten komen hoe u als woningeigenaar woont in deze wijk, hoe tevreden u bent met uw woning, welke (verbouw)plannen u eventueel heeft en hoe u uw woontoekomst ziet.

Daarnaast willen wij graag inventariseren welke woningeigenaren willen aansluiten bij de werkzaamheden aan de huurwoningen en op welke manier zij dat graag zouden willen. Bij de huurwoningen worden onder andere de gevels en daken gerenoveerd en de installaties van de woning vervangen. Heeft u behoefte om uw woning op te knappen en energiezuiniger te maken? Zo ja, welke investering heeft u daar voor over?

De resultaten van de bewonersenquête biedt ons inzicht in de huidige situatie van de koopwoningen, welke onderhoudswerkzaamheden al zijn uitgevoerd en welke plannen de eigenaren hebben om nog onderhoud uit te voeren. Dit geeft ons een handvat om de woningeigenaren een pakket van werkzaamheden aan te bieden, waarbij u zelf aan kunt geven of u mee wilt in het Groot Onderhoud van de huurwoningen en welke werkzaamheden u graag uitgevoerd wilt hebben. Met deze aanbieding hopen wij dat u uw woonwensen kunt realiseren en dat uw woning voor de komende jaren (bijna) geen onderhoud meer nodig heeft!

De uitslag van de bewonersenquête bespreken we met EHBZ. Uiteraard zullen wij u ook de resultaten terugkoppelen via een brief en toelichten in een bijeenkomst voor woningeigenaren.

U kunt de enquête invullen via deze link.